«Toshkent Yog'-Moy Kombinati»
Aksiyadorlik Jamiyati
 +99871 241-54-94 |   office@tymk.uz

Salomas