„Тошкент Ёғ-мой Комбинати“
  Аксиядорлик Жамияти
 +99871 283-41-09 |   office@tymk.uz

Жамият томонидан сотиб олинган акциялар

Жамият томонидан аксиялар сотиб олиш амалга оширилмаган.