«Toshkent Yog'-Moy Kombinati»
Aksiyadorlik Jamiyati
 +99871 283-41-09 |   office@tymk.uz

“Toshkent yog’-moykombinati” aksiyadorlik jamiyati акциядорлари диққатига!

“Toshkent yog’-moykombinati” aksiyadorlik jamiyati акциядорлари диққатига!

2018 йил 30 июнь куни, соат 11:00да Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, Жарқўрғон кўчаси, 47-уй манзили бўйича жамият акциядорларининг
навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилишини маълум қиламиз.

Умумий йиғилиш ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестри қуйидаги саналарга шакллантирилиши белгиланган:

 • акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида акциядорларни хабардор қилиш учун – 2018 йил 18 июнь;
 • акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқини берувчи – 2018 йил 26 июнь.

Кун тартиби:

 1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркиби тасдиқлаш.
 2. Акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.
 3. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш.
 4. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда Бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши юзасидан жамият Ижроия органинг ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботини тасдиқлаш.
 6. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, шу жумладан бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарарлар ҳисоботларини тасдиқлаш.
 7. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосасини тасдиқлаш.
 8. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖда 2017 йил якуни бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув натижаларини кўриб чиқиш.
 9. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва жойлаштирилган акцияларининг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдорини, уни тўлаш шакли ва тартибини тасдиқлаш.
 10. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг 2018 йил учун бизнес-режасини тасдиқлаш.
 11. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 12. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 13.  “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг Бошкарув Раисини сайлаш (тайинлаш).
 14.  “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш.
 15. “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ва ижроия органлари аъзоларини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомини янги таҳрирда тасдиқлаш.
 16.  “Toshkent yog’-moy kombinati” АЖнинг ижроия органининг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларни ва йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишини маъкуллаш тўғрисида

Акциядорлар барча тегишли ахборот ва материаллар билан 100073, Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, Жарқўрғон кўчаси, 47-уй манзили (почта манзили) бўйича жамиятнинг маъмурий биносида белгиланган тартибда танишишлари мумкин.

Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида белгиланган тартибда тузилган ишончнома асосида иш юритади.

Тел.: (71) 291-65-36;

Электрон почта манзили: adm_tmjk@bk.ru, info@tymk.uz

Кузатув кенгаши.